Taelkunde

Taelkunde of linguustiek is de studie van de natuurlijke taelen (van dieren) om ze vervolhens te beschrieven zoan de mensen ze in de werkelijkeid hebruuk'n. Natuurlijke taelen 'ôren natuurlijk nouwelijks 'ebruukt, en dus is't 'n uutstervende weêtnschap.